Claudia Jansen
De rol van bewustzijn in het leven en in leerprocessen


Ons lichaam en wijzelf worden NIET aangestuurd door ons DNA 

en NIET door onze hersenen.Wij leven en leren vanuit BEWUSTZIJN.

Dat ervaren wij met ons lichaam.


Bewust​​​​zijn
We zijn in essentie bewustzijn. En we ervaren dat bewustzijn in ons MENS zijn.
Door elke ervaring die we opdoen, groeien we in bewustzijn. 
We kennen een dagbewustzijn, een onderbewustzijn, een hoger bewustzijn en een lichaamsbewustzijn. Al die verschillende lagen van bewustzijn zijn van invloed op elkaar.
Ze zijn van invloed op hoe wij de werkelijkheid ervaren en hoe wij leven en leren; welke keuzes we maken, hoe we leren en hoe we handelen.
Ons lichaam en wijzelf worden niet aangestuurd door ons DNA en niet door onze hersenen. 
We leven en leren vanuit bewustzijn.

Zie de nieuwe leertheorie

"The future belongs to those who believe in their dreams"  
Eleanor Rooseveldt

Een nieuwe leertheorie

Een samenspraak van diverse nieuwe wetenschappen, oude wijsheid tradities en spiritualiteit. Een holistische visie op leven en leren. 

De leertheorie is opgebouwd vanuit verschillende disciplines, waaronder kwantumfysica, de nieuwe celbiologie, bio fotonen onderzoek, water onderzoek, bewust zijn, systemisch werk, informatieverwerking, metafysica en meer. 
Een nieuw beeld van de mens is ontstaan t.a.v de psychologie, onze geestelijke en mentale gezondheid.
t.a.v. de biologie en onze fysieke gezondheid
t.a.v. onze geschiedenis, ons verleden inclusief trauma verwerking
Een nieuw beeld op waar we vandaan komen en waar we naar toe willen gaan.
Een nieuw beeld t.a.v de maatschappelijke structuur en organisatie en t.a.v onze verbinding met het groter geheel, de aarde en de kosmos.
Dit alles heeft gevolgen voor hoe en wat we leren.

In een boek en een video serie worden de inzichten vanuit de verschillende wetenschappen uitgelegd en gekoppeld aan het leerproces en het onderwijs. 
De website is volop in ontwikkeling. De video's worden binnenkort geüpload. 


Een andere onderwijsvisie

Deze nieuwe leertheorie geeft ruimte voor een ander onderwijsconcept.
Een werkelijk holistisch en duurzaam concept.
De nieuwe leertheorie heeft gevolgen op het gebied van onderwijs inhoud en de structuur en organisatie van het onderwijs. 
Bewust onderwijs gaat over gezond onderwijs, is zin zoekend en zingevend en ze gaat uit van
Ieders eigen waarde en waarheid en is dus oordeel loos
​Het gaat uit van mogelijkheden en talenten en dus van passie en bezieling
Het gaat uit van bijdragen en samenwerken en dus van verbinding.
Verbinding met je zelf, de ander, je omgeving en het groter geheel, de aarde en de kosmos.
Het gaat om onderwijs waar IK bestaat in relatie tot de WIJ, de Ubuntu gedachte.
 
De website is volop in ontwikkeling. Binnenkort meer...

"Educating the mind, without educating the heart, is no education at all"
Aristoteles

Water in ons lichaam, drager van bewustzijn

Ons lichaam bestaat  voor ongeveer 70% uit water. Dat is niet voor niets. Dat heeft een belangrijke functie.

Water is belangrijk voor ons fysieke lichaam. Maar ze is ook belangrijk op mentaal en emotioneel en spiritueel niveau. Voor ons hele welzijn.
Water is een informatie drager en werkt als cel tot cel communicatiemiddel voor informatie overdracht. Ze speelt een belangrijke rol in het leerproces.

Voor meer info over de werking van water:
www.demagievanwater.nl (binnenkort online)
Lezingen

Rondom de nieuwe leertheorie en het nieuwe schoolconcept geeft Claudia lezingen binnen scholen, besturen en binnen elke setting die zich bezighoudt met onderwijs en opvoeding.

Eigen ervaringen, theoretische kennis en praktische vertaalslagen wisselen elkaar af in een boeiend verhaal over betekenisvol, toekomstgericht en duurzaam onderwijs.
Onderwijs waar IK in relatie tot Wij wordt geleerd en geleefd volgens Ubuntu filosofie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!
claudiajansencontact@gmail.com 

De Onderwijstafel

Claudia is 1 van de oprichters van De Onderwijstafel in Nederland.
De Onderwijstafel heeft als missie om onderwijzend Nederland krachtig te ondersteunen. Dit doen wij door het aanbieden van procesbegeleiding; individuele- en teamcoaching op het gebied van sociaal emotionele veiligheid bij leraren/ docenten, leerlingen/ studenten, ouders en management. Sociaal emotionele veiligheid is namelijk een basisvoorwaarde voor duurzame groei en ontwikkeling.

www.deonderwijstafel.nl
"If you're always trying to be normal, you never know how amazing you can be"    
Maya Angelou

>